RÝCHLY KONTAKT
0905 819 969

EkoSpektrum, s.r.o.
Barčianska 68
040 17 Košice

Tel. 0905/819 969

eko@ekospektrum.sk

Upozornenie na zmenu sídla

Upozorňujeme na zmenu sídla našej spoločnosti:

EkoSpektrum, s.r.o.
Barčianska 68
040 17 Košice

Prehľad služieb našej spoločnosti

 • skúšky tesnosti
 • izolácie
 • čistenie nádrží, potrubí, šácht, lapolov a priemyselných objektov
 • likvidácia nebezpečných odpadov
 • vložkovanie jednoplášťových nádrží
 • výroba dvojplášťových plastových nádrží a žúmp
 • rekonštrukcie nádrží na PHM
 • servis výdajných stojanov na PHM
 • dodávka a montáž technológií čerpacích staníc, zariadení na meranie výšky hladiny, zariadení zabezpečujúcich nádrže proti preplneniu
 • ekologická činnosť
 • výroba prestrešení nad vchody budov
 • plavecké bazény
 • hydroizolácie základov domov
 • epoxidové podlahy
 • zváranie plastov a fólií
 • zváranie nerez, hliník