RÝCHLY KONTAKT
0905 819 969

EkoSpektrum, s.r.o.
Barčianska 68
040 17 Košice

Tel. 0905/819 969

eko@ekospektrum.sk

Upozornenie na zmenu sídla

Upozorňujeme na zmenu sídla našej spoločnosti:

EkoSpektrum, s.r.o.
Barčianska 68
040 17 Košice

Prehľad služieb našej spoločnosti

  • skúšky tesnosti
  • izolácie
  • čistenie nádrží, potrubí, šácht, lapolov a priemyselných objektov
  • likvidácia nebezpečných odpadov
  • vložkovanie jednoplášťových nádrží
  • výroba dvojplášťových plastových nádrží a žúmp
  • rekonštrukcie nádrží na PHM
  • servis výdajných stojanov na PHM
  • dodávka a montáž technológií čerpacích staníc, zariadení na meranie výšky hladiny, zariadení zabezpečujúcich nádrže proti preplneniu
  • ekologická činnosť
  • výroba prestrešení nad vchody budov
  • plavecké bazény
  • hydroizolácie základov domov
  • epoxidové podlahy
  • zváranie plastov a fólií
  • zváranie nerez, hliník