RÝCHLY KONTAKT
0905 819 969

EkoSpektrum, s.r.o.
Barčianska 68
040 17 Košice

Tel. 0905/819 969

eko@ekospektrum.sk

Naše referencie

 • Rozhanovce - kanalizácia, ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí
  (Stavba financovaná zo Štrukturálnych fondov Európskej Únie, ERDF)
   • skúšky tesnosti kanalizácie, čerpacích staníc a nádrží ČOV
 • Vranov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Topľa
  (Stavba financovaná z Kohézneho fondu – rozpočtu Európskych spoločenstiev)
   • skúšky tesnosti kanalizácie, čerpacích staníc
 • Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín
  (Stavba financovaná z predvstupových fondov Európskej Únie - ISPA)
   • skúšky tesnosti potrubí na ČOV Humenné
 • Železničná stanica Poprad - skúšky tesnosti kanalizácie
 • Železničná stanica Piešťany - skúšky tesnosti kanalizácie
 • Vykonanie skúšok tesnosti nádrží na strediskách Tatra banky a.s.
 • Nafta Stroj Gbely a.s. - skúšky tesnosti záchytných nádrží a vani
 • TTS-Martin, s.r.o. - skúšky tesnosti nádrží elektrocentrál
 • ZSNP Trade , s.r.o.
   • rekonštrukcia ČS vložkovanie nádrže PHM,
   •  výroba potrubných rozvodov.
 • PD Tomášov - vložkovanie nádrže na PHM
 • Šajgaloil Slovakia , s.r.o.
   • rekonštrukcia nádrže NND 25,
   • dodávka technológie čerpacích staníc.
 • Dalitrans s.r.o. - dodávka technológie ČS a izolácie stáčacích plôch
 • BS-FIN, s.r.o. - rekonštrukcia záchytnej nádrže ČOV
 • HÖRMANN Slovakia, s.r.o. - skúška tesnosti záchytných vaní v areáli VOLKSWAGEN
 • Národná diaľničná spoločnosť - stredisko Košice - zneškodnenie nebezpečných odpadov
 • OZETA NEO, a.s. - skúška tesnosti nádrží
 • Dopra-Via a.s. Bratislava - zneškodnenie nebezpečných odpadov
 • WAY INDUSTRY, a.s. - skúšky tesnosti záchytných vaní
 • LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY š.p. - skúšky tesnosti nádrží
 • Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. - skúšky tesnosti nádrží
 • Brantner Gemer, s.r.o. - skúšky tesnosti nádrží
 • SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s. EVO Vojany - vypracovanie metodických pokynov ST
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. - skúšky tesnosti nádrží
 • PD - Kukučínov - rekonštrukcia nádrží kvapalných hospodárskych hnojív, plnenie noriem
 • MALPRA, s.r.o. - skúšky tesnosti na stavbe hotel Slovan, Košice
 • STRAVSTAV s.r.o. - skúšky tesnosti na stavbe, Prešov - Pitná voda a kanalizácia v povodí Torysy-SR
 • SKANSKA BS a.s. - skúšky tesnosti na stavbe Optima – Košice, II. Etapa
 • CHEMKOSTAV, a.s. - skúšky tesnosti nádrži ČOV, Lipany
 • BK Service International, s.r.o. - čistenie lapačov tukov a kanalizačných zvodov