RÝCHLY KONTAKT
0905 819 969

EkoSpektrum, s.r.o.
Barčianska 68
040 17 Košice

Tel. 0905/819 969

eko@ekospektrum.sk

Fotografie


Jednoplášťové vnútro nádrže na PHM - pred rekonštrukciou

Počas rekonštrukcie - vloženie druhého plášťa

Po rekonštrukcii z jednoplášťovej na dvojplášťovú v súlade s STN EN.

Pred rekonštrukciou

Počas rekonštrukcie

Po rekonštrukcii

Komplet dokončené