RÝCHLY KONTAKT
0905 819 969

EkoSpektrum, s.r.o.
Barčianska 68
040 17 Košice

Tel. 0905/819 969

eko@ekospektrum.sk

Cenníky

Skúšky tesnosti zvarov:

22,- eur/hod./osoba (k výkonu skúšok potrebné min. 2 osoby)

Dopravné ........................  0,50 eur/km


Všetky ostatné cenníky Vám zašleme na vyžiadanie emailom alebo cez formulár.