RÝCHLY KONTAKT
0905 819 969

EkoSpektrum, s.r.o.
Barčianska 68
040 17 Košice

Tel. 0905/819 969

eko@ekospektrum.sk

Fotografie


Čistenie, pieskovanie a izolácia nádrží 1

Čistenie, pieskovanie a izolácia nádrží 2

Čistenie, pieskovanie a izolácia nádrží 3

Rekonštrukcia ČS vrátane izolácie 1

Rekonštrukcia ČS vrátane izolácie 2

Rekonštrukcia ČS vrátane izolácie 3

Rekonštrukcia nádrže 1

Rekonštrukcia nádrže 2

Rekonštrukcia nádrže 3

Rekonštrukcie nádrží 1

Rekonštrukcie nádrží 2

Servis výdajných stojanov 1

Servis výdajných stojanov 2

Záchytná nádrž 1

Záchytná nádrž 2